Cookie statement and disclaimer

Cookies

  • A cookie is a text file that your browser stores on your computer’s hard drive. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually change your browser settings to prevent that. If you do not wish to receive cookies, look under the Help function of your web browser to see how you can block all cookies. You can also be alerted before a cookie is stored.
  • Reverse Diabetes2 now uses cookies to measure and analyze visitor numbers.  To do this your IP address, and other internet traffic data and information about browser type and computer type are collected. If you accept cookies, they will be stored on your computer for 5 years, unless you remove them. Turning cookies off might limit the use of our website and services.
  • These cookies may be placed when you visit our website: www.reversediabetes2now.com or www.reversediabetes2now.hk

 

Google Analytics

This website also uses cookies from Google Analytics. These cookies (‘_ga’, ‘_gat_ua’, and ‘_gid’) are used to keep track of general visitor data, such as the most frequently visited pages. The purpose of this is to optimize the layout of the website and the information presented on it. To ensure that information from cookies cannot be traced back to an individual, and cannot be viewed or used by Google, Reverse Diabetes2 Now has adopted measures in line with the Dutch Data Protection Authority’s manual on privacy-friendly settings for Google Analytics. A processing agreement has been concluded with Google. It has also been decided to mask the last octet of the IP address and disable data sharing. Reverse Diabetes2 Now uses no other Google services combined with the Google Analytics cookies. More information about these cookies can be found on the Google website.

 

MailChimp

Reverse Diabetes2 Now uses MailChimp to send e-mail newsletters and invitations to group meetings and other events. MailChimp places a cookie (‘AVESTA_ENVIRONMENT’) on the registration pages for newsletters and invitations. More information about these cookies can be found on the MailChimp website. E-mails sent with MailChimp also contain web beacons. A web beacon, also known as an internet tag, pixel tag, or clear GIF, is used to collect information about the use of the e-mails. Based on this information, Reverse Diabetes2 Now can analyse the use of the newsletter and invitations and optimize their design and content.

 

Disclaimer

The terms of this disclaimer apply to the websites www.reversediabetes2now.com and www.keerdiabetes2om.nl, the domains which are held by REVERSE B.V.  with limited liability under Dutch law, registered with the Chamber of Commerce Kamer van Koophandel under number 67392512. REVERSE B.V. uses the names Keer Diabetes2 Om and Reverse Diabetes2 Now.

Op deze website (keerdiabetes2om.nl), zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden:

•De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Keerdiabetes2om heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. KeerDiabetes2om.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. KeerDiabetes2om.nl aanvaardt geen verplichting KeerDiabetes2om.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Keerdiabetes2om garandeert evenmin dat KeerDiabetes2om.nl foutloos of ononderbroken functioneert.

•Op KeerDiabetes2om.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door keerdiabetes2om niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. KeerDiabetes2om.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen met diabetes type 2 die willen deelnemen aan het Keer Diabetes 2 Om Groepsprogramma. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door uw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden. Keerdiabetes2om is niet opgezet als een on-line consultatie dienst. Specifieke vragen over diabetes2 of de aan u voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. U zult hiervoor een afspraak maken bij uw huisarts of specialist.

•Keerdiabetes2om, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de keerdiabetes2om gepresenteerde informatie. De inhoud van Keerdiabetes2om.nl mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.

•Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu Keerdiabetes2om.nl, dient dan te worden weergegeven.

•De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Keerdiabetes2om.nl

•Op keerdiabetes2om.nl en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Email disclaimer

Een e-mailbericht van Keer Diabetes2 Om is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Stichting Voeding Leeft en Reverse BV (waaronder het programma Keer Diabetes2 Om valt), kortweg Voeding Leeft, staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Voeding Leeft. Wij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatieverzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je bij vergissing dit e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Voeding Leeft. Wij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virussoftware.


Copyright

All rights reserved. nothing from this publication or website can be copied, multiplier, stored in an automatic data server, published, in any form or any way, whether electronically, mechanically, through print outs, copieus or any other form, without prior approval of the publisher.  © 2017 REVERSE B.V.

Contact

Suggestions to improve our website can be send to the Reverse Diabetes2 Now team, info@reversediabetes2now.com.